Sessiz Yığınların Gölgesinde- Baudrillard ve Türkiye’de Satranç

Kendi üstünde ne türden bir iktidarın hakim olduğunu bilmeyen, hatta umursamayan bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Baudrillard Sessiz Yığınların Gölgesinde adlı eserinde bu kalabalığı kitle olarak isimlendirmiştir.  Kitle, hayali bir gücün elinde düşsel bir gönderene ve simülasyon modeline dönüşmüştür. Kitle aynı zamanda süreç olarak bir ölümdür. Politika da onun içinde bir irade ve temsil etme gücü[…]